วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561.

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะการบริหารและจัดการ

เข้าร่วมโครงการชุมชนจิตอาสาร่วมใจพระจอมเกล้าลาดกระบัง

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและพื้นที่ในเขตลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

114 คน

แชร์ให้เพื่อน