เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เเละเจ้าหน้าที่คณะการบริหารเเละจัดการ

เข้าร่วมตักบาตรทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวขอพรในวันสงกรานต์

ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

112 คน

แชร์ให้เพื่อน