นักศึกษาทุกระดับ(ตรี-บัณฑิตศึกษา) ที่สอบโครงการพิเศษสำหรับปริญญาตรี และสอบสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์เสร็จเรียบร้อย หรืออยู่ระหว่างการแจ้งจบการศึกษา ให้นักศึกษาเหล่านี้ทำการประเมินอาจารย์และเจ้าหน้าที่ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ให้เรียบร้อยและถ้าประเมินเสร็จแล้วให้ส่งแบบปนะเมินที่ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดให้กับเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา(เช่น เมื่อนักศึกษาทำการเข้าระบบคิวอาร์โค้ดและทำการประเมินและส่งผลประเมินเสร็จบนมือตัวเองเรียบร้อย ระบบคิวร์อาร์โค้ดจะส่งผลลัพทธ์แจ้งบนมือถือว่า ทำการประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาแคปเจอร์หน้าจอนี้ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ประจำภาคและเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมให้สิ้นเทอมการศึกษและนำส่งอาจารย์บอสต่อไป

     โดยมีผลการประเมินพร้อมรายชื่อผู้ประเมินให้ตรงกันเมื่อสิ้นเทอมการศึกษา ภาคเรียนที่1/261หรือ2/61 ครับ และนักศึกษาท่่านใดไม่เข้าประเมินจะมีผลต่อการแจ้งจบกับทางทะเบียนของสถาบัน จึงขออธิบายขั้นตอนตามนี้นะครับ ขอบคุณครับ #หมายเหตุ นักศึกษาอยู่ภาควิชาใด ให้เลือกระบบคิวอาร์โค้ดภาควิชานั้นครับ

 

** ดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ไฟล์แนบ**

 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
คู่มือการใช้งาน QR CODE 729877
70 คน

แชร์ให้เพื่อน