วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2561 คณะการบริหารและจัดการได้เข้าร่วมงาน KMITL OPEN HOUSE 2018  ซึ่งจัดที่หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลการศึกษาแนวใหม่ ทันโลกและยุคสมัยด้วยเทคโนโลยี โดยมีการชี้แจงหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนในแต่ละภาควิชาของคณะการบริหารและจัดการ  โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจศึกษาต่อ

รูปภาพแกลลอรี่

69 คน

แชร์ให้เพื่อน