FAMily HomeComing 2018 "คืนสู่เหย้าชาวบริหารลาดกระบัง" จัดโดยศิษย์เก่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยมี คุณธนพันธุ์ คงนันทะ ศิษย์เก่าคณะการบริหารและจัดการรหัส 35 เป็นแม่งานในการจัดงาน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

ณ หอประชุมสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คลิก FAMily HomeComing 2018 เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

รูปภาพแกลลอรี่

66 คน

แชร์ให้เพื่อน