พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561

โดย รศ.ดร. อำนวย แสงโนรี คณบดีคณะการบริหารและจัดการ เกษียณอายุราชการ ในปีนี้

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

ณ หอประชุมใหญ่คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

66 คน

แชร์ให้เพื่อน