คณะการบริหารและจัดการ ได้จัด “การประชุมของผู้ปฏิบัติงานที่สังกัดคณะการบริหารและจัดการ
เพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับสถานะปัจจุบัน ทิศทางในอนาคต คุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคณบดี” ในศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง FAM 404

รูปภาพแกลลอรี่

162 คน

แชร์ให้เพื่อน