คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทง" ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทง โดยทางคณะฯได้จัดบูธกิจกรรม "ล้วงไหจับไข่บริหาร" ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จนทำให้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รูปภาพแกลลอรี่

108 คน

แชร์ให้เพื่อน