แถลงข่าวโครงการอบรม Smart Supervisor 4.0
สำหรับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ห้องโถงนั่งอ่าน VDO WALL
สีม่วง ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

106 คน

แชร์ให้เพื่อน