เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงาน ประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาในยุค 4.0 โดยผู้บริหารและบุคลากรคณะการบริหารและจัดการ เดินทางไปดูงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และศึกษาดูงานสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต

 

*** สามารถชมภาพโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1j3QlXa99m7EXhuiQUJnpBEpImJcKd-K8 ***

รูปภาพแกลลอรี่

57 คน

แชร์ให้เพื่อน