เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
อาจารย์ ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ "สี่สลึงเป็นหนึ่งบาท" ให้สโมสรนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้ปลอมตัวเป็น "พี่เนียน" มาอำน้องๆนักศึกษาในงาน ณ หอประชุมสมาคมศิษย์เก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รูปภาพแกลลอรี่

118 คน

แชร์ให้เพื่อน