คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ
เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และการระดมสมอง
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที

https://drive.google.com/drive/folders/1NmHCjdUOHsCasKJQYo6_9RP8pM4LJSgQ

รูปภาพแกลลอรี่

27 คน

แชร์ให้เพื่อน