คณะการบริหารและจัดการ ได้จัดโครงการอบรม FAM START UP 2019 ให้กับบุคลากร และนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เข้าร่วม “ประกวดแผนธุรกิจ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 350,000 บาท ซึ่งจัดทุกวันเสาร์ (รวม 5 วัน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม - 7 กันยายน 2562 ณ ชั้น 4 คณะการบริหรและจัดการ สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

60 คน

แชร์ให้เพื่อน