วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดย ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมการแสดงบนเวทีร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารสถาบันฯ

รูปภาพแกลลอรี่

51 คน

แชร์ให้เพื่อน