วันที่ 5 สิงหาคม 2562 คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ ห้องประชุม AUDITORIAM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบและเข้าใจแนวทางปฏิบัติในระบบ การศึกษาระดับปปริญญาตรี

รูปภาพแกลลอรี่

50 คน

แชร์ให้เพื่อน