ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการ CHALLENGES TO CHANGE คนเปลี่ยน ของเปลี่ยน คิดเปลี่ยน

วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30
ณ คณะการบริหารและจัดการ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ที่เบอร์ 02-329-8000 ต่อ 6378

จัดโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะการบริหารและจัดการ

28 คน

แชร์ให้เพื่อน