21 สิงหาคม 2562 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  จัดพิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดี แด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระบรมราชลัญจกร “พระมหามงกุฎ” ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลยิ่งแก่บุคลากร นักศึกษา สจล. ทุกคน พิธีในครั้งนี้เป็นการให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ราว 6,000 คน ในการเข้ามาเป็นลูกพระจอมเกล้าอย่างเป็นทางการ และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ในรั้วของ สจล. จนสามารถจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์ ไฝ่รู้ สู้งาน อันเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิต สจล.ทุกคน

ในพิธีสำคัญวันนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน มาเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเนกไทกับนักศึกษาด้วยตัวเอง และนอกจากนี้ยังมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. คณบดี คณาอาจารย์ และผู้บริหาร สจล. ได้ร่วมในพิธีอันเชิญพระมหามงกุฎ มอบเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎอย่างพร้อมเพียงเพื่อลูกศิษย์อันเป็นที่รักของตน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ ที่นี่

รูปภาพแกลลอรี่

63 คน

แชร์ให้เพื่อน