ขอเชิญบุคลากร คณะการบริหารและจัดการทุกท่าน เข้าอบรมเพื่อใช้ฐานข้อมูลทางด้านธุรกิจและการจัดการ Business Source Utimate โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

36 คน

แชร์ให้เพื่อน