เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการ CHALLENGES TO CHANGE คนเปลี่ยน ของเปลี่ยน คิดเปลี่ยน
ณ ห้อง 404 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

46 คน

แชร์ให้เพื่อน