5 กันยายน 2562 University of the East, Manila, Philippines เดินทางมาเยี่ยมชมคณะการบริหารและจัดการ สจล. โดยมี ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ และ ผศ.ดร.สุทธิ สุอำพัน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชัั้น 4 คระการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

83 คน

แชร์ให้เพื่อน