วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณะการบริหารและจัดการ จัดโครงการอบรม FAM START UP 2019 ณ ห้องประชุมแคแสด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ซึ่งจัดทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน 2562 โดยผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวการทำธุรกิจ และร่วมเสนอผลงาน ชิงเงินรางวัลการประกวดมูลค่ารวม 350,000 บาท ในการต่อยอดธุรกิจ เปิดบริษัทจริง โดยมีคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์จากคณะการบริหารและจัดการเป็นที่ปรึกษาในการต่อยอดธุรกิจ โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ 3 ทีม

1.Rice Mill Machine

2.เข้าท่า (khaota)

3.I organic you

รูปภาพแกลลอรี่

26 คน

แชร์ให้เพื่อน