วันที่ 7 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.สุชัญญา สายชนะ พร้อมทั้งบุคลากรและนักศึกษา คณะการบริหารและจัดการ ได้เดินทางไปออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ ที่งาน RIS Thai College Fair 2019 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้น้องๆนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติจากที่ต่างๆ ได้มารับข้อมูลข่าวสารจากคณะ หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่น้องๆสนใจจะเข้าศึกษาต่อ ซึ่ง ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดี คณะการบริหารและจัดการ ได้เข้าไปเยี่ยมชมงาน และถ่ายภาพพร้อมให้กำลังใจแก่ทีมงานของคณะ ที่ไปออกบูธในครั้งนี้ด้วย งานนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี กรุงเทพมหานคร

รูปภาพแกลลอรี่

88 คน

แชร์ให้เพื่อน