คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้รับการคัดเลือก Selected ให้ได้รับมาตรฐาน
"Eduniversal Selected Distinction"
เป็นหนึ่งใน Busiess School ที่ดีที่สุด จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1000 แห่ง ใน 154 ประเทศทั่วโลก
จากงาน Eduniversal World Convention 2019
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2562
โดยมี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (sasin) ร่วมเป็นเจ้าภาพ

รูปภาพแกลลอรี่

106 คน

แชร์ให้เพื่อน