เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์ การจัดประกวดโครงการ "กรุงไทย ตันกล้าสีขาว" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะการบริหารและจัดการ ได้ส่งแผนการตลาดในรูปแบบ Digital Marketing
ด้วยแนวคิด "ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง" เพื่อส่งเสริมศักยภาพยกระดับให้ชุมชน เกิดความเข้มแข็งชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,400,000 บาท ณ ห้อง FAM 404 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

44 คน

แชร์ให้เพื่อน