วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 คณะการบริหารและจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการบริหารและจัดการ ที่จะเข้ารับการฝึกงานภาคการศึกษา 3/2562 โดยมี อาจารย์ ดร.ทัศไนย ปราณี รองคณบดี อาจารย์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งรุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มาแนะแนวทางให้คำแนะนำในการฝึกงาน ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

รูปภาพแกลลอรี่

148 คน

แชร์ให้เพื่อน