วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร.กฤช จรินโท อาจารย์ประจำคณะการบริหารและจัดการ สจล.  รับเชิญบรรยายในที่ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการใช้งาน
ระบบสารสนเทศและการประยุกต์ไช้ปัญญาประดิษฐ์ด้านกิจการพลเรือน ให้แก่ ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่กรมกิจการพลเรือน ณ ห้องทิพย์พิมาน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

รูปภาพแกลลอรี่

53 คน

แชร์ให้เพื่อน