วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 คณะการบริหารและจัดการ สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา ( LOVE 4 ) สำหรับนักศึกษาคณะการบริหารและจัดการ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

42 คน

แชร์ให้เพื่อน