วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ และบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รูปภาพแกลลอรี่

38 คน

แชร์ให้เพื่อน