วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 Prof.Dr.Louise Thompson จาก London South Bank University ประเทศอังกฤษ

เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Global Entrepreneurs' characteristics"

ให้กับนักศึกษาหลักสูตร Business English for Global Entrepreneurs

คณะการบริหารและจัดการ ณ ห้องเรียน FAM 406 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

180 คน

แชร์ให้เพื่อน