ขอแสดงความยินดีกับ
นายวนิชนันท์ เจียมบุรเศรษฐ และ นายสิรภพ เจริญวงษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการบริหารและจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ใช้ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ASEA-UNINET International Community Outreach Program:Life Below Water
จัดโดย
Universitas Airlangga และ ASEA-UNiNET

63 คน

แชร์ให้เพื่อน