วันที่ 20 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะการบริหารและจัดการ นำทีมผู้บริหารคณะ เปิดงาน FAM MEET MEDIA 2020 "ทะยานสู่โลกใหม่ GO TO THE NEW WORLD"

ณ FOYER ชั้น 6 TRUE DIGITAL PARK อุดมสุข 101 เพื่อประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ของคณะ และผลงานที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี รวมถึงแผนงานในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า ให้กับสื่อมวลชนหลายสาขา และผู้ที่สนใจ

รูปภาพแกลลอรี่

56 คน

แชร์ให้เพื่อน