วันที่ 28 มกราคม 2563 คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท บางกอกซอฟแวร์ จำกัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 คณะการบริหารและจัดการ

รูปภาพแกลลอรี่

166 คน

แชร์ให้เพื่อน