วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะการบริหารและจัดการ เข้าร่วมจัดบูธในงาน KIDS UNIVERSITY BY KMITL ชื่อบูธ “นักการจัดการตัวน้อย” แบ่งเป็น 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมฝึกการหารายได้ ด้วยการขายของผ่านทางไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค 2.การซึ้อขายด้วยเงินจำลองในร้าน FAM KID MART 3.การฝึกออมเงิน ซึ่งทางคณะได้ความร่วมมือจากธนาคารออมสิน ในการจัดบูธครั้งนี้ด้วย โดยมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รูปภาพแกลลอรี่

118 คน

แชร์ให้เพื่อน