📣📣ประชาสัมพันธ์📣📣
กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์📱💻 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
💙🤍คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 🧡🧡
⏰⏰ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30-11.00 น. ณ Facebook Live https://facebook.com/kmitl.kbs/
😃พบกับอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร  และรุ่นพี่ พร้อมกับการแนะนำการเรียนการสอน รวมถึงการแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง😉
❤️มาอัพเดทก่อนมาเรียนด้วยกันจริงๆนะคะ❤️
#KBS BBA Online Orientation 2020👏👏

67 คน

แชร์ให้เพื่อน