ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ ตามรายชื่อวิชาและกลุ่มเรียนของตนเองให้ถูกต้อง (ควรเข้าร่วมก่อนวันเปิดภาคเรียน 3 สิงหาคม 2563)

รูปภาพแกลลอรี่

139 คน

แชร์ให้เพื่อน