รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คณบดี KBS) ผศ.ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ (ผู้ช่วยคณบดี) ผศ.ดร.ฉัตรชัย ฉัตรปุณญกุล (ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ)) รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์ ดร.สาริษฐ์ กุลธวัชวิชัย Mr.Navidreza Ahadi (อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (นานาชาติ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แนะนำหลักสูตรต่างๆ และหลักสูตรการเรียนล่วงหน้า เพื่อสะสมหน่วยกิตเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก BBA GE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

รูปภาพแกลลอรี่

122 คน

แชร์ให้เพื่อน