รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คณบดี KBS ) อาจารย์ ดร.ชนานันต์ สมาหิโต (ผู้ช่วยคณบดีกำกับงานกิจการนักศึกษา) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน Freshy Festive Orientation 2022

ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

รูปภาพแกลลอรี่

84 คน

แชร์ให้เพื่อน