รศ. ดร. คมสัน มาลีสี (รักษาการแทนอธิการบดี)

รศ. สุพจน์ ศรีนิล (รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายกายภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน) พร้อมผู้บริหาร สจล. คณบดีคณะต่างๆ

บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ ศิษย์เก่า นักศึกษา และสื่อมวลชน

ร่วมงาน "เปิดบ้านบริหารธุรกิจ สจล. เปิดโลกธุรกิจดิจิทัลกับคริปโต"

ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ สจล.

Acting president, KMITL executives, deans, alumni, students

and press reporters participated in KBS soft opening ceremony

at the KBS building, KMITL

รูปภาพแกลลอรี่

71 คน

แชร์ให้เพื่อน