งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ของคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง

2. รศ.ตร.วรนารถ แสงมณิ

3. ผศ.ดร.ขนิษฐา อุนะรัตน์

4. ดร.ทัศไนย ปราณี

5. นางครีสุนันท์ สุขถาวร

วันที่ 20 กันยายน 2565

ณ Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport

>>> คลิกที่นี่ เพื่อดูรูปเพิ่มเติม <<<

รูปภาพแกลลอรี่

65 คน

แชร์ให้เพื่อน