วันที่ 21 กันยายน 2565

บุคลากร KBS เข้าร่วมงานมุทิตาจิต 2565

เกษียณอย่างเกษม เพชรงามลาดกระบัง

โดยมี รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง (คณบดี KBS)

เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานกล่าวความรู้สึก

ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

KBS staff attended retirement party

at the Main Auditorium (School of Engineering KMITL)

รูปภาพแกลลอรี่

80 คน

แชร์ให้เพื่อน