วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ผศ.ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ (รักษาการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจ) พร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุลศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพแกลลอรี่

48 คน

แชร์ให้เพื่อน