ผศ. ดร.ปรเมศร์ อัศวเรืองพิภพ
(รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ สจล.)
พร้อมด้วยตัวแทนหลักสูตรและเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมต้อนรับ อาจารย์และนักเรียน
จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
พร้อมแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และเยี่ยมชมการเรียนการสอน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ตึกคณะบริหารธุรกิจ

รูปภาพแกลลอรี่

100 คน

แชร์ให้เพื่อน