งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 7 National Conference on Business, Informatics, and Management & The 7 International Conference on Business, Informatics, and Management (The 7th NCBIM & ICBIM 2024) ในความร่วมมือ 12 สถาบัน ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ คณะบริหารธุรกิจ สจล.

National and International Academic Conference The 7 National Conference on Business, Informatics, and Management &The 7 International Conference on Business, Informatics, and Management (The 7th NCBIM & ICBIM 2024) in collaboration with 12 institutions Year 2024

Tuesday, 4th June 2024

at KMITL Business School Building, KMITL

รูปภาพแกลลอรี่

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_162.jpg 1453186
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_164.jpg 1164747
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_165.jpg 1162266
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_166.jpg 1673450
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_191.jpg 1643345
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_192.jpg 1358712
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_194.jpg 1075280
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_203.jpg 1583692
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_204.jpg 1264040
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_141.jpg 1183869
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_142.jpg 1403179
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_144.jpg 1524333
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_133.jpg 1628460
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_128.jpg 1603683
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_131.jpg 1772206
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_125.jpg 1606553
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_105.jpg 1120167
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_106.jpg 1445235
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_107.jpg 1347138
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_108.jpg 1450499
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_109.jpg 1500539
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_92.jpg 1654002
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_93.jpg 1745254
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_94.jpg 1774422
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_95.jpg 1777038
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_96.jpg 1753040
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_99.jpg 1489588
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_101.jpg 1473157
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_81.jpg 1259366
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_82.jpg 1250258
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_83.jpg 1173722
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_84.jpg 1265772
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_62.jpg 1353182
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_66.jpg 1136631
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_51.jpg 1229649
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_53.jpg 1310916
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_58.jpg 1328123
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_73.jpg 1202523
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_77.jpg 1333292
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_78.jpg 1531660
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_42.jpg 1782319
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_45.jpg 1275091
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_111.jpg 1621254
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_112.jpg 2084432
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_113.jpg 1486165
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_367.jpg 1278332
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_368.jpg 1230523
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_369.jpg 1076800
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_370.jpg 1433155
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_371.jpg 1266081
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_372.jpg 1192951
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_373.jpg 1183640
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_374.jpg 1275194
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_375.jpg 1265930
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_376.jpg 1344451
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_377.jpg 1294931
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_378.jpg 1118370
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_379.jpg 1271700
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_380.jpg 954189
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_358.jpg 1112659
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_359.jpg 1076258
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_360.jpg 1239741
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_361.jpg 1415569
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_362.jpg 1090131
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_363.jpg 1070131
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_364.jpg 1342840
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_365.jpg 1119654
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_366.jpg 1246445
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_357.jpg 1198953
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_356.jpg 1259839
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_353.jpg 1433071
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_351.jpg 1304313
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_350.jpg 1115210
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_348.jpg 1012696
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_347.jpg 1190146
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_346.jpg 1373170
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_345.jpg 1220946
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_330.jpg 1423571
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_328.jpg 1432107
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_326.jpg 1490121
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_325.jpg 1414062
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_323.jpg 1115586
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_321.jpg 1329644
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_319.jpg 1401252
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_317.jpg 1163800
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_316.jpg 1094038
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_320.jpg 1396023
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_305.jpg 1471519
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_302.jpg 1576845
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_301.jpg 1205577
LINE_ALBUM_04 June 2024_240605_300.jpg 1309675
40 คน

แชร์ให้เพื่อน