>>ข้อมูลประกาศจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ


ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อว. (ศปท.อว.) ขอเผยแพร่ “เรื่องเล่า...ข่าว ศปท.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 มกราคม 2564

 

 

ข่าวสารต่างๆ

- ติดตามข่าวสารจาก ITA ได้ที่นี่ << Click

- ประเด็นการประเมิน ITA งบประมาณ 2564 <<Click

- ประกาศจาก ป.ป.ช.

- เว็บไซต์ของ ป.ป.ช.

 

แชร์ให้เพื่อน

177 คน