ข่าวกิจกรรม

- นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิงไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่ช่อง 3

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean (ในเครือ บมจ.ไทยเบฟ) ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

 

 

 

 

Attachment

Filename Filesize
เนื้อหา-มคอ.2-หลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อและ.pdf 388065
1,734 Viewed

Share