ข่าวกิจกรรม

- นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิงไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่ช่อง 3

- คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean (ในเครือ บมจ.ไทยเบฟ) ให้เกียรติมาบรรยายแก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์
เนื้อหาลักสูตรการจัดการกีฬา สื่อและบันเทิง 388065
1,734 คน

แชร์ให้เพื่อน