ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

อีเมล: nattapat.me@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6001

แชร์ให้เพื่อน

104 คน