ชื่อ: ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐภัทร เมธาดำเกิงหิรัญสุข

ตำแหน่ง: เลขาภาควิชาบริหารธุรกิจนานาชาติ

อีเมล: nattapat.me@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6001

แชร์ให้เพื่อน

57 คน