ชื่อ: นางสาวพิณณลิณย์ วุฒิประเสริฐ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (หลักสูตรภาษาไทย)

อีเมล: pinnalin.wu@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6379

แชร์ให้เพื่อน

90 คน