ชื่อ: นางสาวกานต์พิชชา อสัมภิณวงศ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

อีเมล: kanpichcha.as@kmitl.ac.th

เบอร์โทรศัพท์: 6001

แชร์ให้เพื่อน

67 คน