แบบฟอร์มต่างๆ

ขั้นตอนการฝึกงาน น.ศ. 2/2563.pdf

แบบฟอร์มแสดงความจำนงฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มสมุดบันทึกการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มเล่มรายงานการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มแบบประเมินผลการฝึกงาน KBS

 

 

แชร์ให้เพื่อน

1,255 คน