แบบฟอร์มต่างๆ

ปฏิทินฝึกงาน 1/2564

ขั้นตอนการฝึกงาน 2/2563

ขั้นตอนการฝึกงาน 3/2563

แบบฟอร์มแสดงความจำนงฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มสมุดบันทึกการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มเล่มรายงานการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มแบบประเมินผลการฝึกงาน KBS

 

 

แชร์ให้เพื่อน

3,175 คน