แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มแสดงความจำนงฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มสมุดบันทึกการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มเล่มรายงานการฝึกงาน KBS

แบบฟอร์มแบบประเมินผลการฝึกงาน KBS

Internship Evaluation Form KBS64 ENG

Daily Report KBS64 ENG

INTERNSHIP REPORT TEMPLATES - ENG

 

 

แชร์ให้เพื่อน

6,055 คน